SBR Consulting uznává principy, jejichž základy byly položeny již před 160 lety. Naší vizí je stát se světově nejdůvěryhodnější organizací zabývající se obchodním poradenstvím. Na tomto poli se zaměřujeme nejen na pomoc klientům se zdokonalováním jejich postupů, ale také na celkovou změnu jejich přístupu k obchodu jako takovému. Součástí tohoto úsilí je i víra v:

Odpovědnost

Věříme ve formování konkrétních návyků, jež jsou nezbytné k dosažení obchodních úspěchů. Coby profesionálové s dlouholetými zkušenostmi jdeme příkladem, inspirujeme. Vždy se chováme tak, jak chceme, aby se chovali i druzí.

Individuální péči

Pohání nás touha pomoci našim klientům dosáhnout jejich cílů. Víme, že úspěch klienta je i naším úspěchem.

Růst

Soustředíme se na rostoucí tržby. Rozvíjíme konkrétní obchodní dovednosti, zvyšujeme motivaci, nepřetržitě pracujeme na klientově obchodní efektivitě.

Opravdovost

Máme praktické zkušenosti, stojíme pevně nohama na zemi a chápeme výzvy, jimž naši klienti čelí. Opravdu věříme, že přijmou-li za své profesionální obchodní zvyklosti, docílí trvalého úspěchu.

Houževnatost

Cítíme se být zavázáni k zajištění výrazného růstu nejen klientům, ale i nám samotným. Vážíme si naší kultury s odkazem na odhodlání, houževnatost a loajalitu.

Vizionářství

Jsme leadry na trhu v oblasti definice náležitostí profesionální obchodní profese a jejího posunu kupředu. Pomáháme našim klientům pochopit, jak moc jim vytvoření celistvé obchodní kultury pomůže plně využít jejich potenciál.

Improve your sales now