Nejenže našim klientům pomáháme zvyšovat efektivitu a objem uskutečněných obchodů, ale také vracíme prestiž obchodnímu řemeslu jako takovému. Daří se nám to díky prosazování etických, prozákaznicky orientovaných a beznátlakových postupů.
Zaměřujeme se na klienty ze všech koutů světa, napříč všemi segmenty trhu. Pomáháme jim získat, rozvíjet a udržovat trvalé a zároveň lukrativní vztahy se zákazníky. Skvělých výsledků dosahujeme prostřednictvím zavádění komplexních obchodních transformačních programů, na míru vytvořených tréninkových projektů, individuálního koučinku a stanovování konkrétních a měřitelných cílů.

SALES TRANSFORMATION

Sales Transformation

Ve chvíli, kdy se management rozhodne společnosti udělit nový obchodní směr, potřebuje pro něj získat širokou podporu. Tento směr musí být jednotný a obecně akceptovaný. SBR v této fázi působí jako partner, expert a facilitátor. Pomáháme ujasnit si směr, kterým se firma chce vydat a spolu definujeme obchodní metodologii tak, aby jednotlivé týmy (obchodní, marketingové, technické atd.) přesně chápali svou roli v obchodním procesu. Vytváříme s našimi klienty tzv. „Sales Playbook“, který přesně toto zadání plní a funguje jako návod pro všechny stávající zaměstnance, ale i ty nově příchozí.

SALES ENABLEMENT

Sales Enablement

Obchodní manažeři mají další z klíčových rolí v procesu transformace a stabilizace kultury společnosti. Jsou totiž prostředníky na cestě přerodu teoretické strategie do opakovatelných a životaschopných postupů, které následně zaručí pozitivní výsledky.
Jsou zodpovědní za vyhledávání, nábor, zaškolení a motivaci nových obchodních posil a často je jen na nich, zda se kýžené výsledky skutečně dostaví.
Tým SBR se nikdy nesnaží nahradit důležitou roli interních manažerů našich klientů. S manažery bok po boku pracujeme a pomáháme jim vyvinout nezbytné nástroje a procesy, které jim pomohou přilákat ty nejlepší obchodní talenty a zvýšit obchodní efektivitu společnosti.
Dennodenní motivace obchodního týmu je odpovědností obchodních manažerů a proto jim předáváme náš patentovaný ECCE sales management systém, jenž jim nabízí jednoduché strategie koučování obchodníků založené na rozpoznání jejich individuálních silných i slabých stránek.

SALES FORCE EFFECTIVENESS

Sales Force Effectiveness

Kontrolovatelná tvorba efektivního obchodního týmu je výsledkem rozvoje kompetencí v následujících třech oblastech: obchodní dovednosti, systém a obchodní motivace. Ve stále agresivnějším konkurenčním prostředí je tento přístup užitečný pro každého, kdo jedná se zákazníkem, ať už má slovo „obchod“ na vizitce nebo ne. Pokud jde o obchodní dovednosti, spoléháme na naši patentovanou Q.U.I.S.™ metodologii a její konkrétní nástroje, které pomohou vašemu týmu rozvíjet návyky umožňující:

  • Vytvářet více příležitostí efektivním přístupem k řízení nových i existujících účtů, využívat reference, na míru šité hodnotové nabídky, networking, inside selling a social selling (využívání LinkedIn).
  • Využít většího množství příležitostí díky vysoké kvalifikaci, efektivnímu ovlivňování, pokrývání námitek a uzavírání obchodů.
  • Pomocí efektivního vyjednávání zvyšovat marže a celkový zisk
  • Udržet a rozvíjet stávající klienty pomocí efektivního řízení, cross-sellingu, zákaznického servisu a budování vztahů.

Díky sto šedesáti lety prověřené tradici přípravy profesionálních obchodníků spolu s naším mezinárodním renomé si můžete být jisti, že se Vám dostane jednoho z nejlepších obchodních školení na světě.

Naše obchodní systémy pomáhají rozvíjet návyky nejproduktivnějších obchodníků zaměřené na schopnost:

  • Efektivně obhospodařovat své obchodní teritorium.
  • Efektivně spravovat obchodní příležitosti.
  • Aktualizovat a analyzovat CRM data.
  • Být schopen patřičně řídit příležitost a posouvat ji kupředu v obchodním procesu.

Improve your sales now