V SBR Consulting věříme, že k zefektivnění obchodu našich klientů nejlépe pomůžeme pevným ukotvením produktivních obchodních návyků v jejich firemní kultuře.

DIAGNOSTIKUJEME: Navnímáme Vaši momentální situaci a pomocí diagnostických nástrojů zhodnotíme Vaše obchodní schopnosti a efektivitu tak, abychom Vám mohli nabídnout ta nejvhodnější doporučení.

TVOŘÍME: Společně určíme možná řešení a nástroje na míru Vašim potřebám, abychom podpořili obchodní transformaci Vašeho podnikání.

IMPLEMENTUJEME: Dlouhodobě pracujeme s Vaším týmem tak, abychom pomohli rozvíjet nové struktury a procesy a formovali nové návyky, které zlepší Vaše obchodní výsledky.

V SBR Consulting věříme, že zefektivnění obchodu našich klientů nejlépe pomůžeme pevným ukotvením produktivních obchodních návyků v jejich firemní kultuře.

  DIAGNOSTIKUJEME: Navnímáme Vaši momentální situaci a pomocí diagnostických nástrojů zhodnotíme Vaše obchodní schopnosti a efektivitu tak, abychom Vám mohli nabídnout ta nejvhodnější doporučení.

  TVOŘÍME: Společně určíme možná řešení a nástroje na míru Vašim potřebám, abychom podpořili obchodní transformaci Vašeho podnikání.

  IMPLEMENTUJEME: Dlouhodobě pracujeme s Vaším týmem tak, abychom pomohli rozvíjet nové struktury a procesy a formovali nové návyky, jež zlepší Vaše obchodní výsledky.

Díky tomu, že zlepšujeme Vaše obchodní dovednosti, zavádíme nové procesy a pracujeme na návycích Vašeho týmu, docílíme zvýšení efektivy a nárůstu tržeb. Z pozice obchodního leadera na trhu chcete dosáhnout dvou základních cílů: maximálně vytěžit možnosti trhu a dosáhnout co možná největšího zvýšení zisku. Došli jsme však k závěru, že většina společností se potýká minimálně s jednou z následujících potenciálně rizikových oblastí, které mohou bránit dosažení takových cílů:

LIDÉ: Oblasti jako jsou nábor, onboarding, vzdělávání, podpora a udržení talentované pracovní síly, jsou naprosto zásadní pro posouvání Vašeho podnikání do nových výšin.
HODNOTOVÁ NABÍDKA: Díky nám bude Vaše nabídka v souladu s potřebami trhu. Ujistíme se, že pro své současné i potenciální klienty budete vytvářet relevantní a přesvědčivou hodnotovou nabídku.
PROCES: Tvorba replikovatelných, standardizovaných, škálovatelných a měřitelných procesů zaměřených na Vašeho zákazníka, které jsou podpořeny efektivními systémy na úrovni individuální i organizační.
NÁSTROJE A PODPORA: Vývoj a osvojení nástrojů pro obchodníkovu efektivitu v každé fázi obchodního procesu. Standardizovaná obchodní metodologie a obchodní proces vytvořené na míru Vašim potřebám a firemní kultuře.

PROAKTIVITA: Dosahování vyšší obchodní aktivity a lepších výsledků obchodních týmů, získávání doporučení nebo jen zvýšená viditelnost, reporting, řízení kontaktů a správa CRM.

Naše odborné znalosti jsou podepřeny bohatou, 160 let trvající historií naší mateřské společnosti, jež po celou dobu buduje obchodní týmy napříč různými odvětvími. V SBR Consulting jsme dosud pracovali s více než osmi tisíci týmy ze zhruba 40 zemí světa. Jednalo se jak o malé lokální startupy, tak o globální giganty.

Naše odborné znalosti jsou podepřeny bohatou, 160 let trvající historií naší mateřské společnosti, jež po celou dobu buduje obchodní týmy napříč různými odvětvími. V SBR Consulting jsme dosud pracovali s více než osmi tisíci týmy ze zhruba 40 zemí světa. Jednalo se jak o malé lokální startupy, tak o globální giganty.

„Díky školení SBR Consulting se nám podařilo zvýšit kvalitu i kvantitu obchodních schůzek o zhruba 500 %. Naši lidé byli plní elánu a těšili se, že se jim podaří uzavřít úspěšné obchody, čemuž dříve nevěřili.“

„Brzy se jasně ukázalo, jaké finanční benefity nám program od SBR Consulting přinesl. Lépe se nám daří vybírat vhodné obchodní příležitosti a ty efektivněji vést ke zdárnému konci. Prokazatelně se nám zvýšily konverzní poměry a snížily celkové obchodní náklady.“

„Díky SBR Consulting a jejich programu dosahujeme mnohem lepších výsledků při vynaložení stejného úsilí.”

News & Insights

Read our posts

Ready for a Conversation?

Contact Us

SBR CONSULTING © All Rights Reserved | 2018

News & Insights

Read our posts

Ready for a Conversation?

Contact Us

SBR CONSULTING © All Rights Reserved | 2018