Tento trénink se zaměří na strategie a taktiky efektivního vyjednávání, které Vám pomohou udržet stávající a získat nové zakázky.

 

   1 denní trénink

   3.6.2022

   PRAHA

   8.900 CZK + DPH

 

Umění vyjednávat se v současné době stává klíčovou dovedností firem. Od našich klientů slýcháme, že čelí velkému tlaku na cenu a obchodní podmínky ze strany jejich klientů a dodavatelů. Obchodníci jsou navíc vystaveni četnému množství změn na trhu, ať už se jedná o vyjednávání online nebo náhlé změny priorit na straně klientů. Ve firmách panuje nervozita, týmy musejí vyvíjet daleko větší úsilí, aby dosáhly svých obchodních cílů.

Dovednosti a postupy, které doposud stačily, nyní stačit nemusí.

Přijďte si zlepšit Vaše vyjednávací dovednosti. Jeden z našich klientů obrátil vyjednávací situaci tak, že při tlaku na požadovanou 50% slevu dokázal vyjednat 5,6%, nepřijít o klíčového zákazníka, a navíc dostat příslib 3 projektů pro další rok.

 

Vybraná témata, kterým se budeme věnovat:

  • Rozpoznat a reagovat na techniky využívané nákupčími
  • Umění odejít v případě, že jsme zaskočeni
  • Být tvrdí k dohodě, měkcí k lidem
  • Variabilní složky vyjednávání – vysoká hodnota pro klienta, nízký náklad pro nás
  • CREW metodu asertivity
  • Předcházet rizikům spojeným s ustupováním
  • Odolávat současným tlakům od klientů

 

Improve your sales now