Tento trénink se zaměří na strategie a taktiky efektivního vyjednávání, které Vám pomohou udržet stávající zákazníky a získávat nové zakázky při zachování růstu zisku.

 

  1 denní intenzivní trénink

  26.1.2022

  PRAHA

  15.900 CZK + DPH

 

Umění vyjednávat se v současné době stává klíčovou dovedností firem. Od našich klientů slýcháme, že čelí velkému tlaku především na cenu a obchodní podmínky ze strany jejich klientů a dodavatelů. Obchodníci i konzultanti jsou také vystaveni množství změn na trhu. Vyjednávání se často posouvá od byznysu k nákupu, který má ve většině případů za úkol dosáhnout co největších úspor. Ve firmách panuje nervozita, týmy musejí vyvíjet daleko větší úsilí, aby dosáhly svých obchodních cílů.

Dovednosti a postupy, které doposud stačily, nyní stačit nemusí.

Přijďte si zlepšit Vaše vyjednávací dovednosti. Jeden z našich klientů obrátil vyjednávací situaci tak, že při tlaku na požadovanou 50% slevu dokázal vyjednat 5,6%, nepřijít o klíčového zákazníka, a navíc dostat příslib 3 projektů pro další rok.

 

Vybraná témata, kterým se budeme věnovat:

  • Rozpoznat a reagovat na techniky využívané druhou stranou
  • Umět odejít v případě, že jsme zaskočeni
  • Být tvrdí k dohodě, měkcí k lidem
  • Variabilní složky vyjednávání – vysoká hodnota pro klienta, nízký náklad pro nás
  • CREW metodu asertivity
  • Předcházet rizikům spojeným s ustupováním

 

Díky 10hodinovému intenzivnímu tréninku si navíc:

  • Vyzkoušíte praktické nácviky s konkrétní zpětnou vazbou
  • Porozumíte psychologii cenového vyjednávání a to, jak vědomě můžete získávat v životě lepší podmínky než druzí
  • Uvědomíte si, jací jste přirození vyjednavači a jaký to má dopad nejen na Vaše výsledky, ale také vztahy

Improve your sales now