22nd October 2018

Díky školení SBR Consulting se nám podařilo zvýšit kvalitu i kvantitu obchodních schůzek o zhruba 500 %. Naši lidé byli plní elánu a těšili se, že se jim podaří uzavřít úspěšné obchody, čemuž dříve nevěřili.

Alex Goody, Chief Executive