Obchodní management má jednu z klíčovch rolí během implementace obchodní transformace a budování kultury společnosti, neboť je zprostředkovatelem přechodu teoretické strategie do životaschopných a opakovatelných procesů, a konečně také do výsledků.

Efektivní a inspirativní leader umí docílit toho, že jeho tým už nehledá důvody, proč stanoveného cíle nemůže dosáhnout, ale důsledně se k cíli propracuje. Bohužel, většina společností nabízí svým leadrům pouze základní nebo dokonce vůbec žádné proškolení v obchodním managementu.

V mnoha organizacích pravidelně vídáme, že nejlepší obchodníci jsou posléze povýšeni do obchodního managementu a až příliš často jsou jednoduše „ponecháni osudu“ bez jakéhokoli dalšího vedení, které by rozvíjelo jejich vlastnosti výkonných obchodních leadrů.

Aby se z obchodníků stali skvělí manažeři, je nezbytné dále rozvíjet jejich vlastnosti a dovednosti. Mnohé z charakteristik těch nejvýkonnějších obchodníků (nezávislost, vysoká míra motivace, disciplína, samostatnost) bývají totiž v konfliktu s charakteristikami nezbytnými pro skvělé obchodní manažery (týmový hráč, trpělivý, vyrovnaný, flexibililní).

Bez jakéhokoli formálního tréninku tíhnou obchodní manažeři k tomu, že koučují mladší obchodníky tak, jak by si sami přáli být koučováni, spíše než tak, jak je pro daného jedince nejlepší.

Výsledkem jsou bohužel týmy, které mívají obrovský nevyužitý potenciál, a často také odliv obchodníků. Vzhledem k tomu, že existuje jen velmi málo v tomto směru dobře vybavených obchodních manažerů, problémy se postupem času kumulují, a navíc není mnoho dobrých příkladů, které by mohli ostatní ve firmě následovat.

Tento stav lze naštěstí změnit. SBR Consulting je schopna pomoci sestavit program na míru Vašim obchodním manažerům. Dělíme se s nimi o lety prověřené principy, díky nimž skupina Southwestern vybudovala desítky úspěšných obchodních týmů v mnoha průmyslových odvětvích.

Vašim obchodním leadrům dokážeme pomoci rozvíjet tyto klíčové schopnosti:

  • Vyhledávání a nábor nových obchodních talentů:definování jejich obchodních profilů a kompetencí, vytvoření pracovních specifikací, stanovení náborových a onboardingových procesů.
  • Performance management definice obchodního procesu, management obchodních příležitostí, řízení změn, kritické faktory úspěchu, sebeřízení.
  • Performance coaching: efektivní školení, inspirativní stanovení cílů, chvála a konstruktivní konfrontace, efektivní stínování
  • Team performance: Výkonné obchodní týmy, efektivní trénink, efektivní obchodní meetingy, motivace a inspirace

Improve your sales now