Pozvednutí obchodu na vyšší úroveň a docílení obchodní transformace si žádá dokonalé sladění a zapojení všech tří úrovní společnosti: vrcholového managementu, středního obchodního managementu i členů obchodního týmu.

Plně chápeme, že každá z těchto obchodních složek je zodpovědná za vytváření a realizaci jiné části celkové obchodní strategie.

Vrcholový management

Role seniorních manažerů a jejich zapojení do úspěšné obchodní transformace jsou klíčové. Tento tým určuje strategii společnosti a nastavuje veškerá pravidla, jimiž se budou lidé v každodenním provozu řídit. Zároveň určuje, kdo má odpovědnost za rozvoj prostředí, v němž bude společnost fungovat.

CXO tým jako první vytváří vizi, která následně podněcuje pracovní návyky. Pomáháme mu proto pochopit veškerá úskalí budování systematické, replikovatelné a měřitelné obchodní strategie, která povede k nárůstu tržeb a kontinuálnímu růstu celé společnosti.

Obchodní management

Obchodní manažeři mají další z klíčových rolí v procesu transformace a stabilizace kultury společnosti. Jsou totiž prostředníky na cestě přerodu teoretické strategie do opakovatelných a životaschopných postupů, které následně zaručí pozitivní výsledky.

Jsou zodpovědní za vyhledávání, nábor, zaškolení a motivaci nových obchodních posil a často je jen na nich, zda se kýžené výsledky skutečně dostaví.

Tým SBR se nikdy nesnaží nahradit důležitou roli interních manažerů našich klientů. S manažery bok po boku pracujeme a pomáháme jim vyvinout nezbytné nástroje a procesy, které jim pomohou přilákat ty nejlepší obchodní talenty a zvýšit obchodní efektivitu společnosti.

Dennodenní motivace obchodního týmu je odpovědností obchodních manažerů a proto jim předáváme náš patentovaný ECCE sales management systém, jenž jim nabízí jednoduché strategie koučování obchodníků založené na rozpoznání jejich individuálních silných i slabých stránek.

Obchodní tým

Kontrolovatelná tvorba efektivního obchodního týmu je výsledkem rozvoje kompetencí v následujících třech oblastech: obchodní dovednosti, systém a obchodní motivace. Ve stále agresivnějším konkurenčním prostředí je tento přístup užitečný pro každého, kdo jedná se zákazníkem, ať už má slovo „obchod“ na vizitce nebo ne. Pokud jde o obchodní dovednosti, spoléháme na naši patentovanou Q.U.I.S.™ metodologii a její konkrétní nástroje, které pomohou vašemu týmu rozvíjet návyky umožňující:

 • Vytvářet více příležitostí efektivním přístupem k řízení nových i existujících účtů, využívat reference, na míru šité hodnotové nabídky, networking, inside selling a social selling (využívání LinkedIn).

 • Využít většího množství příležitostí díky vysoké kvalifikaci, efektivnímu ovlivňování, pokrývání námitek a uzavírání obchodů.

 • Pomocí efektivního vyjednávání zvyšovat marže a celkový zisk

 • Udržet a rozvíjet stávající klienty pomocí efektivního řízení, cross-sellingu, zákaznického servisu a budování vztahů.

Díky sto šedesáti lety prověřené tradici přípravy profesionálních obchodníků spolu s naším mezinárodním renomé si můžete být jisti, že se Vám dostane jednoho z nejlepších obchodních školení na světě.

Naše obchodní systémy pomáhají rozvíjet návyky nejproduktivnějších obchodníků zaměřené na schopnost:

 • Efektivně obhospodařovat své obchodní teritorium.

 • Efektivně spravovat obchodní příležitosti.

 • Aktualizovat a analyzovat CRM data.

 • Být schopen patřičně řídit příležitost a posouvat ji kupředu v obchodním procesu.

SKILLS +

SYSTEMS +

SELF MANAGEMENT =

SUCCESSFUL SALES HABITS

 • Moc vnitřního dialogu

 • Sestavení efektivního denního plánu

 • Vytvoření obchodního plánu zaměřeného na kontrolovatelné položky

 • Stanovení motivujících obchodních cílů

V centru toho všeho je především nasměrování a ovlivnění obchodníkových denních návyků. A tak často využíváme náš koučovací program, abychom zvýšili pravděpodobnost, že se požadovaná změna dostaví.

News & Insights

Read our posts

Ready for a Conversation?

Contact Us

SBR CONSULTING © All Rights Reserved | 2018

News & Insights

Read our posts

Ready for a Conversation?

Contact Us

SBR CONSULTING © All Rights Reserved | 2018