Seznámíme se s Vaší obchodní strategií a použijeme naše diagnostické nástroje ke zhodnocení Vašich obchodních schopností a efektivity.

Mnozí z našich klientů již v minulosti investovali peníze do rozvojových, tréninkových a transformačních programů, které však nepřinesly očekávaný návrat dané investice.
Obvykle proto, že klíčoví investoři nebo kultura dané společnosti změnu nepodporovali nebo se na ní nechtěli podílet.

Každý podnikatelský záměr je jedinečný a proto věříme, že jediný způsob, jak docílit skutečné dlouhotrvající změny, je po určité období náležitě řídit péči o klíčové aktivity, což může znamenat:

 • Revizi obchodní strategie

 • Vyhodnocení obsahu a průběhu obchodních jednání a prezentací

 • Revize odměňovacího systému

 • Obchodně zaměřené diagnostické pohovory

 • Stínování týmových setkání

 • Stínování telefonních rozhovorů / obchodních schůzek

 • Sledování obchodních aktivit příslušných týmů pomocí naší CSF aplikace

 • Zpracování analýzy chování

 • Benchmarking obchodních dovedností

Předložíme Vám expertní doporučení, která Vám pomohou dosáhnout jedinečných podnikatelských cílů. Společně stanovíme správnou strukturu, formát, obsah a způsob implementace obchodního transformačního programu.

Dokážeme vyfiltrovat jen to podstatné a poskytnout taková doporučení, která budou mít největší dopad a pomohou konzultantům, obchodnímu týmu, náborářům i managementu.

DIAGNOSTIKA

Společně určíme možnosti řešení a nástroje na míru Vašim potřebám, abychom podpořili obchodní transformaci Vašeho podnikání.

Úkolem této fáze je navrhnout program a způsoby jeho realizace, které jsou relevantní, jasné a implementovatelné.

V závislosti na Vašich záměrech a situaci může tato fáze obsahovat vytvoření, definici, doladění nebo standardizaci:

 • Obchodních scénářů

 • Kritických faktorů úspěchu (CSFs)

 • Obchodních strategií (Market Attack Plans)

 • Obchodních struktur.

 • Obchodních procesů.

 • Na míru vytvořených obchodních, náborových a manažerských metodologií

 • Obchodních nástrojů včetně kvalifikačních struktur a plánů rozvoje klíčového klienta

 • Pobídek a motivačních nástrojů

 • Postupů v oblasti získávání, řízení a retence zákazníků

 • Kompetenční rámce obchodníků a obchodních manažerů

 • Onboardingových programů

 • Náborů, obchodních a manažerských nástrojů, obchodních příležitostí, procesů a rozvojových manuálů

 • Rozborů telefonických i face-to-face obchodů a způsobů řízení.

 • Train the trainer materiálů

TVORBA

Dlouhodobě pracujeme s Vaším týmem tak, abychom pomohli rozvíjet nové struktury a procesy a formovali nové návyky, jež zlepší Vaše obchodní výsledky.

V závěru celého procesu dodáme řešení jak týmům, tak jednotlivcům. Zvolíme tu nejvhodnější metodu, abychom zaručili, že všichni se daných řešení ujmou, správně jim porozumí a budou schopni převzít zodpovědnost za svou část procesu. Toto je průběžná fáze, v níž započneme a budeme rozvíjet proces implementace. Školení probíhá kontinuálně, nejedná se o jednorázovou událost.

Metody, které úspěšně aplikujeme u našich klientů:

 • Interaktivní workshopy a semináře s instruktory

 • Rozbor video roleplay

 • Action Learning

 • Webináře a remote learning

 • Individuální koučink a mentoring (pro obchodníky a obchodní manažery)

 • Stínování

 • Konference a Key Note Speeches

IMPLEMENTACE

News & Insights

Read our posts

Ready for a Conversation?

Contact Us

SBR CONSULTING © All Rights Reserved | 2018

News & Insights

Read our posts

Ready for a Conversation?

Contact Us

SBR CONSULTING © All Rights Reserved | 2018