„Díky školení SBR Consulting se nám podařilo zvýšit kvalitu i kvantitu obchodních schůzek o zhruba 500 %. Naši lidé byli plní elánu a těšili se, že se jim podaří uzavřít úspěšné obchody, čemuž dříve nevěřili.“

„Brzy se jasně ukázalo, jaké finanční benefity nám program od SBR Consulting přinesl. Lépe se nám daří vybírat vhodné obchodní příležitosti a ty efektivněji vést ke zdárnému konci. Prokazatelně se nám zvýšily konverzní poměry a snížily celkové obchodní náklady.“

„Díky SBR Consulting a jejich programu dosahujeme mnohem lepších výsledků při vynaložení stejného úsilí.”

News & Insights

Read our posts

Ready for a Conversation?

Contact Us

SBR CONSULTING © All Rights Reserved | 2018

News & Insights

Read our posts

Ready for a Conversation?

Contact Us

SBR CONSULTING © All Rights Reserved | 2018