EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI TÝMY OBCHODU A DELIVERY

“Díky tomu, že si v SBR dali práci pochopit naše prostředí, byli schopni příjít s řešením na míru, které bylo náročným publikem přijato. Posunuli jsme se v mnoha oblastech – od vnitřního dialogu našeho týmu až po uzavírání businessu, vytváření hodnoty a růstu.”

Tomas Mesteller, Chief Commercial Officer

 

Orbit chtěl zlepšit spolupráci mezi obchodním a technickým týmem. Hlavním cílem bylo především seniorní konzultanty více zapojit do obchodu a pomoci jim pochopit, že jsou nedílnou součástí obchodní funkce firmy.

 

S JAKÝMI VÝZVAMI SE KLIENT POTÝKAL?

Obchod a delivery byli 2 oddělené ostrovy. Jeden nechápal a hlavně nechtěl chápat, co dělá ten druhý.

 

VÝSLEDEK:

Vznikla platforma, kde pro sebe lidé z obchodu a delivery mají pochopení a rozumí mnohem více, že každý z nich má nezastupitelnou roli v kontaktu se zákazníkem. Techničtí konzultanti začali v praxi zjišt’ovat, že obchod není nic, pro co by se nenarodili. Naučii se ptát a poslouchat druhou stranu a naučili se mlčet do té doby, něž dobře porozumí situaci klienta a navíc než klient sám pochopí svou vlastní situaci.

 

PŘÍSTUP SBR:

Hned od začátku jsme projekt koncipovali jako dlouhodobý a několikaletý. Věděli jsme, že měnit návyky nelze jedním nebo dvěma dny strávenými s týmem. Dali jsme si hodně práce se zacílením programu, jelikož jsme věděli, že generický program nebude v prostředí Orbitu fungovat především kvůli náročnosti velmi inteligentního a kritického publika. Namísto přílišné teorie jsme každý teoretický koncept ihned převedli do praktického prostředí Orbitu a na úkor přílišné šíře jsme se věnovali jednotlivým konceptům do hloubky.

 

Download full case study

 

Improve your sales now